Kategorier
Uncategorized

Ansvarlig forbruk og produksjon i Orkla?

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er laget på en rettferdig og ordentlig måte ved innspill fra land over hele verden og 10 millioner mennesker fikk sagt sin mening om hvilke mål som skulle bli plukket […]