Kategorier
Uncategorized

Hva er viktig i en digital strategi?

Strategibegrepet kommer fra militæret og betyr kontoret til generalen eller kunsten å lede soldater i krig. I Line Pettersen sin bok «Hva er strategi» kan vi lese «Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser.» Strategi handler om å se inn i fremtiden. Når man velger en retning som strategi handler om, må man implementere dette og få til en endring. Ved å legge en strategi må det starte med et ønske om å få til noe, man må ha et mål og noe man vil oppnå. Har man ikke dette vil det bli vanskelig å legge en strategiplan. I dette blogginnlegget vil jeg skrive hva jeg mener er viktig i en digital strategi.

Først og fremst må man se på bedriftens nåværende status. Da vil man kunne få en forståelse på hva som bør gjøres hva som bør prioriteres i tiden fremover. Eksempler på dette kan være antall besøk på nettsiden, hvor de ulike kommer fra og hvor mange salg man har gjennomført. En annen viktig del her er å finne ut hvilken kunnskap og hvilke ressurser dere sitter på. Hva trengs for å kunne bedre denne bedriften og hvilke områder har man allerede godt bemannet både når det gjelder kunnskap og personer. Dette er eksempler på hva man skal se etter når man skal kartlegge bedriftens status per dags dato.

Som jeg skrev over er kanskje det viktigste i en digital strategi å ha et klart mål. Noe å jobbe i mot og noe som motiverer bedriften til å skape resultater. Dette målet bør være noe man kan strekke seg etter, men ikke et mål som er langt over evne for bedriften. Da kan det fort bli dårlig stemning og motivasjonen blir fort laber. Derfor bør målet være realistisk og målbart.

Samtidig må man finne ut hvilke digitale kanaler man skal gå via for å komme ut til kunden og målgruppen. Ikke alle er like effektive og dermed må man stille seg selv noen spørsmål og gjøre en slags analyse for hvilke kanaler man skal velge. Til slutt er det viktig å ha en klar plan på hvordan man skal nå målet man har satt seg. Det er viktig å skrive ned dette i en strategiplan for å gjøre alle i bedriften sikre på hvordan man skal «implementere» strategien. Altså hvordan prosessen skal foregå. Har man en sånn plan er det lettere for alle å vite hva som vil skje og hva slags endringer som kommer til å komme til en hver tid.

Kilder:

Digital markedsføring – del 4/Økt 2 med Anders Mamen

Pettersen, Line
Hva er strategi?

https://blogg.sti-norway.no/7-steg-for-%C3%A5-lage-en-effektiv-digital-strategi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *