Kategorier
Uncategorized

Hva er viktig i en digital strategi?

Strategibegrepet kommer fra militæret og betyr kontoret til generalen eller kunsten å lede soldater i krig. I Line Pettersen sin bok «Hva er strategi» kan vi lese «Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser.» Strategi handler om å se inn i fremtiden. Når man velger en retning som […]

Kategorier
Uncategorized

Fra 0 til nettside

I dette øyeblikk har gruppen min og jeg lansert vår første nettbutikk noensinne. En tid som både har vært spennende, utfordrende og ikke minst veldig lærerik. Dette er en del av eksamensoppgaven vi har i faget Digital Markedsføring. Vi er fornøyde med siden vår og glad for at vi har fått til det på en […]

Kategorier
Uncategorized

Ansvarlig forbruk og produksjon i Orkla?

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er laget på en rettferdig og ordentlig måte ved innspill fra land over hele verden og 10 millioner mennesker fikk sagt sin mening om hvilke mål som skulle bli plukket […]